onsdag 30 september 2015

I betesboxen! HETT HETT HETT

Här kommer ett kortare inlägg om några av de beten vi använt som mest under sensommaren och höstens abborrefiske - mer kommer.
I Shad Tail, Illex: 3.8'' färg Chart/pearl silver. Med en liten tail ger denna jigg ett diskret utslag i vattnet men med dess vibrerande rörelse triggar den borren till hugg. Betet är långsmalt vilket fungerat riktigt bra på de något trögare dagarna när borrarna inte riktigt är i stöten. Exempel kan vara lågt tryck, frostnatt, låg temperatur i vattnet. Självklart fungerar betet mist lika bra under heta dagar. Betet överst är riggad med en VMC krok på 14.5 gr vilket vi använt mycket i skärgården  för att undvika gräskontakt. Det mittersta betet är riggad med en vanlig texas hook 4/0 för fiske med carolina och texas rig. Färgen har fungerat riktigt bra då det varit något grumligt i vattnet, exempelvis marfiske. Betet nederst är riggad med ett vanlig jigghuvud passande i sjö och skärgård där det är gräsfria ytror/berg.
I Shad Tail, Illex: 3.8'' färg Dark thunder/clear silver. Utöver det som står beskrivet ovan har denna färg fungerat riktigt bra i klara vatten. Naturtrogna beten är alltid heta, framförallt på de något större exemplaren fiskar.
Som synes syns inte kroken på texaskrokarna. Detta gör vi medvetet och är ett bra tips för att helt undvika gräs. Vik jiggen och stick in yttersta spetsen på kroken.

Glossy Shad Illex: 3.8'' färg Real hasukko. Detta bete har fungerat bra nästan alla vatten och i alla förhållanden. Det är extremt naturtroget vilket vi anser är riktigt bra då man söker stor abborre. Med en större tail, rörligare kropp med tydligare konturer fås en mycket tydligare rörelse jämfört I Shad Tail. Även gången reflekterar en levande fisk. Detta beta är absolut ett av det mest naturtrogna på marknaden enligt oss. Har levererat många av turernas toppfiskar.
Två översta - V2 iB, Gunki och underst - HD Shad, Illex: Båda betena är i storlek 3'' och har fungerat riktigt bra under de trögare dagarna när borrarna inte är i stöten. V2 iB ger, med sin tail och ryggfena, ifrån sig vibrationer i vattnet som triggar borren till hugg.  HD Shaden är som Glossy Shad, extremt naturtrogen. 
Crusher, Illex: 35 gr färg Pike. Detta bete är riktigt bra för både större abborre och gädda. Under sommarhalvåret, då vattentemperaturen är högre och abborrar är mer igång har detta bete varit riktigt bra. Framförallt i gräs och kring gräsbälten. Något vi även använder detta bete till är att söka fisk över stora grundområden vilket ofta görs i skärgårdsmiljö för att hitta de individuella grupperna med större individer. Att rekommendera är 0.7 mm flourcarbon då gädda hugger ofta. Efter många abborrar och gäddor finns risk att trådarna nöts bort. Detta betyder verkligen inte att betet är oanvändbart. Vi har nämligen då trätt på en jigg vilket levererat minst lika bra. 
Dexter Jerk, Illex: Storlek 70 mm, färg Pike och Sundancer. Ett riktigt hett bete när abborren jagar i ytan. Har levererat mycket och stor fisk för oss. Betet går från ytan ner till en meter under. Den nedersta färgen är riktigt het under soligt väder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar